Oikopolku Kökarista Föglön eteläpuolelta Ledskäriin
Reitin ajo omalla vastuulla.

Yleiskuvaus reitistä joko Helsöstä tai Sandvikenista oikaisemalla tai Karlbystä suoraan väylää.

Kökarin pohjoispuolelta ajetaan Sottungaan johtavalle väylälle ja sieltä kuvan mukaan länteen kohti luoteeseen nousevalle väylälle.

Väylä johtaa Föglön kaakkoispuolen saaristoon.

Kummelskärin kohdalta käännytään lounaaseen kohti Skepparskäriä ja Vidskäriä.

Ennen Vidskäriä kierretään karikkojen välistä länteen johtavalle osudelle

Fjärdgrundetin pohjospuolelta jatketaa selkeää reittiä länteen. Gadden näkyy mukavasti kohoavana kumpuna.

Sankenin jälkeen käännytään luoteeseen Sältingskärin salmeen ja sieltä edelleen kohti Ledskärin salmea.

Rågrundetin majakan eteläpuolella on vettä eikä sitä tarvitse kiertää varsinaisen väylän puolelta.
Matkaa säästynee aiakin 1,5 metriä